Boxeurs

Boxeur
Acquatina mezzotinta
mm 150 x 120
1989
Boxeur
Mezzotinta
mm 150 x 121
1990
Boxeur
Puntasecca
mm 800 x 450
1988
Boxeur
Puntasecca
mm 800 x 450
1988
Boxeurs
Puntasecca
mm 800 x 500
1989
Boxeur
Puntasecca
mm 151 x 121
1989
Boxeur
Puntasecca
mm 152 x 122
1989
Boxeur
Puntasecca
mm 147 x 121
1989
Boxeur
Puntasecca
mm 148 x 121
1990
Boxeur
Puntasecca
mm 152 x 121
1990
Boxeur
Puntasecca
mm 150 x 122
1990
Boxeur
Puntasecca
mm 149 x 121
1990
Boxeur
Puntasecca
mm 150 x 121
1990
Boxeur
Puntasecca mezzotinta
mm 502 x 402
1992